obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky – rezervácia ubytovania na stránke elitesturovo.sk

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.elitesturovo.sk, jej podstránkach a subdoménach.

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia

ubytovacím poriadkom ubytovacieho zariadenia zverejnenými na internetovej stránke Prevádzkovateľa  www.elitesturovo.sk

1.3. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a

prevádzkovateľom tohto systému je spoločnosť ElPaso s.r.o., , 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, IČO: 12345678, IČ DPH: SK123456789, Tel. kontakt: +421 905 XXX XXX, E-mail: elpaso@elpaso.sk.

1.4. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.03.2021.

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

2.2. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť zaplatenú zálohu bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa. alebo zabezpečiť náhradné ubytovanie na úrovni rezervovaného a prevádzkovateľom potvrdeného pobytu v danom alebo inom hosťom vybranom termíne.

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a ich cenu v plnej výške uhradil. Všetky pobytové balíčky aj ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka v ubytovacom zariadení. V prípade dokúpenia prístelky, polpenzia (raňajky + večere) alebo plná penzia (raňajky + obed + večera) môže byť v prípade záujmu objednaná, ako doplnková služba v počte prislúchajúcom počtu prenocovaní. Ak objednávateľ stravovanie neobjedná, a napriek tomu počas pobytu v ubytovacom zariadení bude mať záujem o stravovanie, jeho hodnota bude pripísaná na hotelový účet hosťa s možnosťou platenie pri odchode z ubytovacieho zariadenia.

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu a rozsahu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie objednávky, ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania. Objednávateľ má kedykoľvek po ukončení objednávky až ku dňu nástupu na pobyt nárok na dodatočné doplnenie objednávky o ďalšie služby.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu objednaných služieb na stránke prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia je možné uhradiť prevodom z bankového účtu alebo kreditnou kartou.

Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie úhrada ceny objednaných služieb v plnej výške.

Pri zvolení platby bankovým prevodom je podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie úhrada ceny objednaných služieb v plnej výške k uvedenému dátumu na potvrdení objednávky.

3.3. Platobné údaje

Vlastník účtu: ElPaso s.r.o., Bankové spojenie: VÚB, a.s. – SK

3.4. Ak objednávateľ po potvrdení objednávky neuhradí cenu objednaných služieb k uvedenému dátumu bude objednávka automaticky stornovaná. Stornovanie objednávky bude potvrdené automaticky vygenerovaným emailom, ktoré bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená pri online objednávke

3.5. Všetky poplatky spojené s úhradou hradí objednávateľ.

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervácie je vždy potrebné urobiť čo najskôr, a to cez Váš onboard účet https://elitesturovo.sk/onboard/ , ktorý je uvedený v potvrdení objednávky alebo písomne emailom na príslušnej recepcii (elpaso@elpaso.sk).

V prípade zrušenia objednávky treba uviesť nasledovné údaje objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia, e-mailový kontakt, z ktorého bola rezervácia vykonaná, číslo bankového účtu vo formáte IBAN

4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s výškou stornopoplatku určeného prevádzkovateľom.

– pri zrušení objednávky 60 dní a viac pred nástupným termínom 10% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky 15-59 dní pred nástupným termínom 30% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky 03-14 dní pred nástupným termínom 50% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky do 3 dní pred nástupným termínom 100% z hodnoty objednávky

– pri zrušení objednávky z dôvodu: choroby, úmrtia v rodine, hospitalizácia v nemocnici atď. po predložení potvrdenia od lekára 10% z hodnoty objednávky

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková hodnota refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou poskytovateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení ceny objednaných služieb v plnej výške bude objednávateľovi vystavené a na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie rezervácie, ktorým sa objednávateľ v prípade potreby preukáže pri nástupe na pobyt

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom /budú spracované v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach prevádzkovateľa (ElPaso s.r.o., , 943 01 Štúrovo, IČO: 12345678) (ďalej len „Poskytovateľ“) pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.2. Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje objednávateľ ubytovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol (-la) v rozsahu uvedenom v online formulári (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, telefónne číslo) na marketingové účely. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. Zároveň vyplnením a odoslaním online formulára udeľujem súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných materiálov („newslettrov“) poskytovateľa akoukoľvek elektronickou alebo tlačenou formou. Svoj súhlas na zasielanie newslettrov môže objednávateľ môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na link „zrušiť odberanie newslettru“ alebo písomne na kontaktných adresách poskytovateľa.

V Štúrove, dňa 28.2.2021

Ľutujeme, ale nenašla sa žiadna rezervácia.


Domáce zvieratá nie sú povolené.

Pre naších hostí bezplatný vstup do najmodernejšieho fitness centra v Štúrove (900m)

(Nutné si vziať sebou prezúvky a uterák. Uterák sa dá požičať vo fitness centre za poplatok)Neváhajte nás kontaktovať,

radi Vám odpovieme

00421 915 220 550

recepcia@elitesturovo.sk


OBCHODNÉ PODMIENKY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Loading...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/elitesturovo.sk/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/elitesturovo.sk/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373